SZEMÉLYES ADATOK

FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A www.alfaparfmilanopro.com weboldal felhasználóinak szóló személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató

 

A tájékoztató célja

A Beauty & Business spa, (a továbbiakban: „Adatkezelő”) elkötelezett az Ön magánéletének tiszteletben tartása és védelme mellett, és azt szeretné, hogy Ön ne csak akkor érezze magát biztonságban, amikor egyszerűen csak böngészik az oldalon, hanem akkor is, ha úgy dönt, hogy regisztrál és megadja személyes adatait, hogy igénybe vegye a Felhasználók és/vagy Ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásainkat. Ezen az oldalon az Adatkezelő tájékoztatást kíván nyújtani a www.alfaparfmilano.com címen elektronikusan elérhető honlapot (a továbbiakban: „Honlap”) látogató vagy megtekintő felhasználók személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztató csak a szóban forgó weboldalra vonatkozik, más olyan weboldalakra nem, amelyeket a felhasználó linkeken keresztül kereshet fel (melyek esetében hivatkozunk a releváns adatvédelmi tájékoztatóra/szabályzatra). Tilos a Weboldalon található oldalak, anyagok és információk bármilyen módon és bármilyen adathordozón történő reprodukálása vagy felhasználása az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A másolás és/vagy nyomtatás kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra engedélyezett (kérésekkel és pontosításokkal kapcsolatban kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz az alább megadott címeken). Az ezen az oldalon található tartalmak, szolgáltatások és információk, és általában bármilyen típusú – akár kizárólag technikai jellegű – adat más módon történő felhasználása, amelyhez az oldalról bármilyen módon hozzá lehet férni, nem megengedett.

 

A kínált tartalom és a nyújtott információk tekintetében az Adatkezelő biztosítja, hogy a Honlap tartalmát ésszerűen frissítik és felülvizsgálják, anélkül, hogy garanciát vállalna a nyújtott információk megfelelőségére, pontosságára vagy teljességére, valamint kifejezetten kizárja a felelősséget a Honlapon nyújtott információk esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért.

 

Eredet – Navigációs adatok

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a megkeresés és/vagy kapcsolatfelvétel, az oldalon történő regisztráció és a szolgáltatások okostelefonon vagy bármely más, az internet eléréséhez használt eszközön keresztül történő igénybevétele során megadott és megszerzett személyes adatokat, valamint az ezen szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat, beleértve a navigációs adatokat és a kínált termékek és szolgáltatások esetleges megvásárlásához használt adatokat, de kizárólag a Felhasználók által az oldalon használt ún. navigációs adatokat is, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Normál működésük során a weboldal működtetéséhez használt informatikai rendszerek és szoftvereljárások bizonyos személyes adatokhoz jutnak, amelyek továbbítása az internet használatának velejárója. Ezek olyan információk, amelyeket nem azért gyűjtenek, hogy azonosított érintettekkel hozzák összefüggésbe, hanem amelyek jellegüknél fogva lehetővé tehetik a navigáló felhasználók azonosítását harmadik fél adatainak feldolgozása és társítása révén. Ebbe az adatkategóriába tartoznak az „IP-címek” vagy a webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek domain nevei; a kért erőforrások URI (Uniform Resource Identifier – egységes erőforrás-azonosító) címei; a kérés időpontja; a kérés webszerverhez történő benyújtásának módja; a válaszként kapott fájl mérete; a webszerver által adott válasz állapotát jelző számkód (sikeres, hibás stb.), valamint a felhasználó operációs rendszerére és informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek. Ezen adatokat kizárólag a honlap használatára vonatkozó anonim statisztikai információk gyűjtése céljából használjuk, a honlap megfelelő működésének ellenőrzése céljából. Fontos megjegyezni, hogy a fent említett adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására abban az esetben, ha a webhely vagy más, hozzá kapcsolódó webhelyek ellen számítógépes bűncselekményt követnek el: ezt a körülményt kivéve az adatok jelenleg nem maradnak fenn néhány napnál hosszabb ideig a webes kapcsolatokon.

 

 

Eredet – A felhasználó által megadott adatok

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a honlapon kínált termékek és szolgáltatások nyújtása, illetve jogi kötelezettségek teljesítése céljából gyűjti, tárolja és kezeli. Egyes konkrét szolgáltatások és zermékek tekintetében az Adatkezelő kereskedelmi célból is kezelheti az Ön adatait. Ezekben az esetekben konkrét, különálló, opcionális és mindig visszavonható hozzájárulásra van szükség az alábbiakban megadott módon és címeken.

A webhely megfelelő részében megadott címekre történő opcionális, kifejezett és önkéntes e-mail küldés, valamint kérdőívek kitöltése, chaten keresztül történő kommunikáció, push értesítések használata az alkalmazáson keresztül, közösségi hálózatok, telefonos ügyfélszolgálatok használata, ha vannak ilyenek, stb. az Ön néhány személyes adatának megszerzésével jár – beleértve az alkalmazás és a kapcsolódó szolgáltatások használata során gyűjtött adatokat –, amelyek a kérések megválaszolásához szükségesek. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy ha a mobilkapcsolat használatával közvetlenül az Adatkezelő vagy partnereink által kínált digitális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz fér hozzá, szükségessé válhat az Ön személyes adatainak továbbítása ezen harmadik felek részére. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy Ön hozzáférhet a honlaphoz, vagy csatlakozhat olyan területekre, amelyek lehetővé teszik, hogy blogok vagy hirdetőtáblák segítségével információkat tegyen közzé; kommunikáljon másokkal, pl. az Adatkezelő oldaláról, a Facebook®, Instagram®, LinkedIn®, Youtube®, Twitter® és más közösségi oldalakon; véleményezzen termékeket és ajánlatokat, valamint megjegyzéseket vagy tartalmakat publikáljon. Mielőtt kapcsolatba lépne ezekkel a területekkel, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, szem előtt tartva, hogy bizonyos körülmények között az Ön által közzétett információkat bárki megtekintheti, aki hozzáfér az internethez, és a hozzászólásaiban szereplő összes információt harmadik felek elolvashatják, összegyűjthetik és felhasználhatják.

 

 

A feldolgozás célja és jogalapja

Az adatok feldolgozásának célja:

 • az Adatkezelő által kifejlesztett vagy elérhetővé tett webhelyre, szolgáltatásokra és/vagy alkalmazásokra történő regisztrációhoz; a kapcsolódó információs szolgáltatások igénybevételéhez; a kapcsolattartási kérelmek vagy megkeresések kezeléséhez; a webhelyen keresztül kínált termékek és szolgáltatások megvásárlásához szigorúan kapcsolódó és szükséges célok;
 • a felhasználói/ügyfélkérelmek kezelésével és a visszajelzések elküldésével kapcsolatos funkcionális tevékenységek;
 • az uniós és nemzeti jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítéséhez, a közrend védelméhez, a bűncselekmények felderítéséhez és leküzdéséhez kapcsolódó célok;
 • közvetlen marketing, azaz reklámanyagok küldése, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy üzleti kommunikáció az Adatkezelő által kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban; ez a tevékenység az AlfaParf csoporthoz tartozó vállalatok termékeire és szolgáltatásaira is vonatkozhat, amelyeknek az Adatkezelő is része, és a felhasználók/ügyfelek „hagyományos” módszerekkel (pl. postai küldemények és/vagy operátori hívások útján) történő jutalmazását célzó kezdeményezésekben, eseményekben és ajánlatokban történő részvételre való meghívások és/vagy reklám/információs/promóciós anyagok küldésével, vagy „automatizált” kapcsolatfelvételi rendszereken keresztül (pl. SMS és/vagy MMS, operátor nélküli telefonhívások, e-mailek, faxok, interaktív alkalmazások) hajtják végre őket.

 

Az 1), 2) és 3) pontokban említett, a szerződéskötést megelőző és/vagy szerződéses szakaszhoz kapcsolódó, vagy a felhasználó kérésének teljesítése érdekében, illetve valamely konkrét szabályozási követelmény által előírt célokra történő adatszolgáltatás kötelező, és ennek hiányában nem lehetséges a kért információk átvétele és a kért szolgáltatásokhoz való hozzáférés; a jelen tájékoztató nyilatkozat 4) pontja tekintetében a felhasználó/ügyfél adatfeldolgozáshoz való hozzájárulása ehelyett szabad és opcionális, és bármikor visszavonható, a termékek és szolgáltatások használhatóságára gyakorolt következmények nélkül, kivéve, hogy az Adatkezelő nem tudja a felhasználókat/ügyfeleket folyamatosan tájékoztatni az új kezdeményezésekről, illetve az esetlegesen elérhető különleges promóciókról vagy előnyökről.

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott e-mail vagy levelezési címeken a már biztosított termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz hasonló termékekről és/vagy szolgáltatásokról üzleti közleményeket küldhet, amelyekkel szemben Ön bármikor tiltakozhat a közleményben meghatározott módon.

 

 

Módszerek, feldolgozási logika, tárolási idők és biztonsági intézkedések

Az adatokat az Adatkezelő és/vagy harmadik felek elektronikus vagy automatizált eszközökkel is feldolgozzák, amelyeket az Adatkezelő az adatok tárolására, kezelésére és továbbítására használhat. Az adatok feldolgozása a személyes adatok szervezési és feldolgozási logikájának megfelelően történik, figyelembe véve azokat az adatokat is, amelyek az interneten keresztül elérhető szolgáltatások eléréséből és használatából származó naplókra vonatkoznak, a fent említett célokkal kapcsolatban igénybe vett termékek és szolgáltatások kapcsán, minden esetben a megfelelő adatbiztonsági és titoktartási intézkedések elfogadása mellett. A személyes adatokat a gyűjtés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg, a törvény által előírt eltérő időkeretekre is figyelemmel, vagy egy jog bíróság előtti megvédésének szükségessége miatt. Kifejezetten a személyes adatok védelmével kapcsolatban kérjük a felhasználót/ügyfelet arra, hogy a privacy@alfaparfgroup.com e-mail címen jelezzen az Adatkezelőnek minden olyan körülményt vagy eseményt, amely potenciális adatvédelmi incidenshez vezethet, annak érdekében, hogy haladéktalanul értékelhesse és intézkedéseket tehessen az említett esemény elhárítására. Az Adatkezelő által hozott intézkedések nem mentesítik a felhasználót/ügyfelet az alól, hogy szükség esetén kellő figyelmet fordítson egy megfelelően összetett jelszó/PIN használatára, amelyet rendszeresen frissítenie kell – különösen, ha feltételezhető, hogy azt harmadik személyek megsértették/megismerték –, valamint azt gondosan védeni kell és harmadik személyek számára hozzáférhetetlenné kell tenni a nem megfelelő és jogosulatlan használat elkerülése érdekében.

 

Sütik (cookie-k)

A süti egy rövid szöveges karakterlánc, amelyet elküldenek az Ön böngészőjének, és esetlegesen mentésre kerül az Ön számítógépén (illetve okostelefonján/tabletjén vagy bármely más, az internethez való hozzáférésre használt eszközén); ez a küldés általában akkor történik, amikor Ön meglátogat egy webhelyet. Az Adatkezelő különböző célokra használ sütiket, amelyek lehetővé teszik például, hogy a weboldal oldalain való böngészés közben aktív maradjon a védett területhez való kapcsolat. Az Ön terminálján tárolt sütik nem használhatók az Ön merevlemezéről történő adatlekérdezésre, számítógépes vírusok továbbítására vagy az Ön e-mail címének azonosítására és felhasználására. Minden egyes süti egyedi a weboldal eléréséhez használt böngészőhöz és eszközhöz képest. A sütik célja általában a weboldal megfelelő működésének lehetővé tétele és a felhasználói élmény hatékony és eredményes biztosítása a weboldal használata során, még akkor is, ha a sütik reklámüzenetek küldésére is felhasználhatók (az alábbiakban meghatározottak szerint). További információkat a sütikről és működésükről a „Minden a sütikről” weboldalon talál: http://www.allaboutcookies.org. A sütikkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az itt található tájékoztatót.

 

Kommunikációs területek és adatátvitel.

A fent említett célok elérése érdekében az Adatkezelő a felhasználói/ügyféladatokat átadhatja vagy feldolgoztathatja olyan harmadik felekkel, akikkel kapcsolatban állunk Olaszországban és külföldön, amennyiben ezek a harmadik felek a mi kérésünkre szolgáltatásokat nyújtanak. Ezeknek a harmadik feleknek csak a kért szolgáltatások elvégzéséhez szükséges információkat adjuk át, és minden intézkedést megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az adatok az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatók, ha ez az Ön szerződéses viszonyának kezeléséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő által garantáltakkal egyenértékű védelmi és biztonsági kötelezettségek vonatkoznak az adatok címzettjeire. A partnerek által közvetlenül kínált szolgáltatások igénybevétele esetén csak a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatokat adjuk meg. Minden esetben csak a tervezett célok eléréséhez szükséges adatok kerülnek átadásra, és amennyiben szükséges, a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó garanciák kerülnek alkalmazásra. Marketingcélokból személyes adatokat adhatunk át üzleti szolgáltatóinknak is, akiket ezen célból külső adatfeldolgozónak nevezünk ki. Ezen túlmenően a személyes adatok átadhatók az illetékes közintézményeknek és hatóságoknak a szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés vagy a honlap ellen elkövetett számítógépes bűncselekmények esetén fennálló felelősség megállapítása érdekében, valamint továbbíthatók vagy átadhatók harmadik feleknek (például adatfeldolgozóknak vagy, elektronikus kommunikációs szolgáltatások szolgáltatói esetében, független adatkezelőknek), akik informatikai és telematikai szolgáltatásokat nyújtanak (pl. tárhely-, menedzsment- és honlapfejlesztési szolgáltatások), és akiket az Adatkezelő a honlap megfelelő működéséhez szükséges technikai és szervezési feladatok és tevékenységek elvégzésére alkalmaz. A fenti kategóriákba tartozó alanyok külön adatkezelőként vagy az Adatkezelő által erre a célra kijelölt adatfeldolgozóként működnek.

 

A személyes adatokat az Adatkezelő azon alkalmazottai/tanácsadói is megismerhetik, akiket kifejezetten ezen adatok kezelésére képeztek, valamint erre felhatalmazással rendelkeznek.

 

Azon címzettek kategóriái, akikkel az adatok közölhetők, az Adatkezelővel az alábbi címeken való kapcsolatfelvétel útján érhetők el.

 

 

Az érintettek jogai

A törvény által elismert jogokat bármikor gyakorolhatja:

 1. hozzáférhet az Ön személyes adataihoz, bizonyítékot szerezhet az Adatkezelő által elérni kívánt célokról, az érintett adatkategóriákról, a címzettekről, akiknek az adatokat átadhatja, az alkalmazandó megőrzési időszakról, automatizált döntéshozatali folyamatok létezéséről;
 2. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélkül történő helyesbítését;
 3. a törvény által előírt esetekben kérheti adatai törlését;
 4. a törvényben meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását vagy meg is tagadhatja azt;
 5. megtagadhatja az automatizált döntéshozatali folyamatokat, beleértve a profilalkotást is, ha a törvényben előírt feltételek teljesülnek;
 6. kérheti az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok hordozhatóságát, azaz hogy megkapja azokat olyan strukturált formátumban, amely általánosan használt és automatizált eszközzel olvasható, annak érdekében is, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, az Adatkezelő részéről való bármilyen akadályozás nélkül, a törvényben meghatározott esetekben;
 7. személyes adatvédelmi panaszt nyújthat be a garanciavállalónál.

 

A célok 4.) pontjában említett adatkezelés esetében az ügyfél bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és élhet a közvetlen marketinggel szembeni tiltakozás jogával (hagyományos és automatizált formában). A jelen dokumentumban foglaltak ellenére a tiltakozás mind a hagyományos, mind az automatizált kommunikációra vonatkozik.

 

Adatkezelő és adatvédelmi felelősök

Az adatkezelő a Beauty & Business s.p.a., melynek székhelye via Cesare Cantu 1, 20123 Milánó (Olaszország), operatív központja Via Ciserano snc, 24046 Osio Sotto (Olaszország) cím alatt található.

 

A fent említett jogok az érintett kérésére a privacy@alfaparfgroup.com címre küldött e-maillel gyakorolhatók.

 

A weboldal használata, beleértve a táblagépekre és/vagy okostelefonokra szánt verziókat is, az ügyfél és/vagy a felhasználó részéről az Adatkezelő által közzétett tájékoztató jelen változatában foglalt tartalmak és jelzések teljes körű ismeretét és elfogadását feltételezi, valahányszor az oldalra lép. Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy ez a tájékoztató előzetes értesítés nélkül változhat, ezért javasolja annak rendszeresen ellenőrzését.

 

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot 2019. november 26-án frissítettük.

 

Az előző verzió itt érhető el.

 

Válassz két színt az összehasonlításhoz!

tool_color_compare.subtilte.label