POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE‑URILOR

Prin această politică privind cookie-urile Beauty & Business spa cu sediul legal în Via Cesare Cantu 1 Milano Italia (denumită în cele ce urmează, „Societatea”), în calitate de Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, intenționează să ilustreze tipurile de cookie-uri care sunt utilizate de pagina internet www.alfaparfmilanopro.com, precum și scopurile aferente și modalitățile de utilizare și de gestionare a acestora.

Această politică privind cookie-urile reprezintă parte integrantă din politica privind prelucrarea datelor personale, care poate fi consultată accesând link-ul din josul fiecărei pagini a site-ului nostru.

 

CE SUNT COOKIE-URILE

În general vorbind, cookie-urile sunt șiruri de text de mici dimensiuni pe care paginile internet vizitate de utilizator le trimit terminalului acestuia (de obicei browserului), unde sunt stocate pentru a fi retransmise ulterior acelorași pagini internet, în timpul următoarei vizite efectuate de același utilizator.

În timpul navigării pe o anumită pagină internet, utilizatorul poate primi pe terminalul său atât cookie-ul respectivei pagini internet vizitate, cât și cookie-uri trimise de alte pagini internet sau web servere (mai exact cookie-uri de la „terți”), în care pot exista unele elemente (precum imagini, hărți, sunete, link-uri specifice către pagini ale altor domenii, etc.) care sunt afișate pe pagina internet pe care utilizatorul în cauză o vizitează.

În general cookie-urile pot fi utilizate în diferite scopuri cum ar fi de exemplu, pentru efectuarea de autentificări informatice, pentru monitorizarea de sesiuni, pentru stocarea de informații referitoare la anumite configurații specifice care privesc utilizatorii care accesează serverul, în scopuri de profilare, etc.

 

COOKIE-URI DE PRIMĂ PARTE

Cookie-urile de primă parte sunt acele cookie-uri care sunt instalate pe terminalul utilizatorului și care sunt gestionate direct de Societate prin intermediul acestei pagini internet.

Societatea ar putea utiliza cookie-uri din diverse motive. În unele părți din pagina noastră internet, cookie-urile sunt esențiale și fără acestea, utilizatorul nu ar putea să utilizeze serviciile noastre. Societatea caută în permanență modalități pentru a-și îmbunătăți pagina internet și pentru a-și face cunoscute mai ușor serviciile. Pentru a face acest lucru, este important să înțelegeți cum se utilizează serviciile și pagina noastră internet. Cookie-urile ne ajută inclusiv să oferim utilizatorului o experiență îmbunătățită și mai bogată, sugerând de exemplu informații care pot prezenta un interes sporit pentru utilizatorul în cauză.

Cookie-uri de navigare sau de sesiune

Cookie-urile de „navigare” sau de „sesiune” sunt fundamentale pentru a permite utilizatorului să navigheze pe pagina noastră internet, pentru desfășurarea activităților strict necesare funcționării site-ului în sine și, așadar, pentru garantarea navigării și utilizării normală. Aceste cookie-uri nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și, în consecință, dispar odată cu închiderea browser-ului.

Utilizarea acestor cookie-uri și efectuarea prelucrărilor asociate acestora nu necesită, în conformitate cu reglementările în vigoare, consimțământul prealabil din partea utilizatorului. Cu toate acestea, utilizatorul poate alege să refuze să aprobe instalarea acestor cookie-uri prin intermediul setărilor propriului browser, conștient fiind de faptul că o astfel de opțiune ar putea influența negativ rămânerea sa pe pagina noastră internet.

Cookie-uri de funcționalitate

Cookie-urile de „funcționalitate” – așa-numitele cookie-uri tehnice – permit paginii noastre internet să rețină unele opțiuni ale utilizatorului (ca de exemplu comunicarea poziției sale geografice), în scopul de a-i oferi o navigare mai personalizată și optimizată (cum ar fi de exemplu, căutarea și găsirea centrului cel mai apropiat de poziția geografică comunicată de utilizator).

Precizăm faptul că aceste cookie-uri nu sunt utilizate de Societate în scopuri de profilare a navigării internet a utilizatorului, ci permit doar personalizarea serviciului oferit de Societate. Informațiile colectate prin intermediul acestor cookie-uri sunt anonime.

Cookie-urile de funcționalitate nu sunt indispensabile pentru funcționarea paginii noastre internet, dar îmbunătățesc calitatea acesteia și experiența de navigare a utilizatorului. În consecință, dacă nu sunt acceptate aceste cookie-uri, randamentul și funcționalitatea www.alfaparfmilanopro.com ar putea fi mai reduse iar accesul la anumite conținuturi ale paginii internet ar putea fi limitat.

Utilizarea acestor cookie-uri și efectuarea prelucrărilor asociate acestora nu necesită consimțământul prealabil din partea utilizatorului. Cu toate acestea, utilizatorul poate alege să refuze să aprobe instalarea acestor cookie-uri prin intermediul setărilor propriului browser.

 

COOKIE-URI DE LA TERȚI

Când un utilizator navighează pe pagina noastră internet este posibil să fie stocate unele cookie-uri care nu sunt controlate și gestionate de Societate. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, dacă utilizatorul vizitează o pagină care include conținuturi ale unei pagini internet a unor terți. În consecință, utilizatorul va primi cookie-uri de la aceste servicii ale terților.

Tabelul de mai jos prezintă cookie-urile de la terți prezente pe www.alfaparfmilanopro.com. Aceste cookie-uri revin în răspunderea directă și exclusivă a terțului care le instalează pe terminalul utilizatorului și sunt împărțite pe următoarele macro-categorii:

Analitice: sunt cookie-urile utilizate pentru a colecta și analiza informații statistice cu privire la numărul de utilizatori și la vizitele pe pagina internet;
Advertsing: în această categorie se încadrează cookie-urile utilizate pentru a furniza servicii publicitare pe o anumită pagină internet;
Widget-uri: unele widget-uri puse la dispoziție de rețelele sociale (cum ar fi de exemplu, butoanele de Facebook, Twitter și Google+) pot utiliza cookie-uri proprii pentru a facilita interacțiunea cu rețeaua socială de referință, permițând utilizatorului să distribuie conținutul unei anumite pagini de pe site-ul nostru internet. Dezactivarea acestor cookie-uri de la terți nu afectează utilizarea site-ului, decât în ceea ce privește posibilitatea de distribuire rapidă a conținutului. O parte din cookie-urile de la terți ar putea fi utilizați inclusiv în scopul profilării utilizatorului și pentru a colecta așadar informații cu privire la preferințele manifestate de utilizator în timpul navigării pe Internet.

În ceea ce privește, în special, cookie-urile de la terți, utilizate inclusiv în scopuri de profilare, se precizează că aceste cookie-uri nu sunt gestionate de Societate și că, în consecință, Societatea nu are acces direct și/sau indirect la informațiile colectate ca urmare a utilizării acestora.

Pentru a obține mai multe informații cu privire la cookie-urile de la terți, utilizate inclusiv în scopuri de profilare; pentru gestionarea cookie-urilor menționate mai sus (activare și dezactivare, în cazul în care utilizatorul nu dorește să primească cookie-uri de la terți) accesați următorul link;

 

CUM SE DEZACTIVEAZĂ COOKIE-URILE

În cazul în care utilizatorul intenționează să dezactiveze unul sau mai multe cookie-uri utilizate de această pagină internet, îi sugerăm să își exprime opțiunea prin intermediul informărilor și formularelor de consimțământ ale terților enumerate în această politică.

Majoritatea browserelor acceptă cookie-urile automat. Cu toate acestea, puteți alege să nu acceptați cookie-urile, prin intermediul setărilor browserului utilizat. Vă recomandăm, în orice caz, să nu dezactivați utilizarea cookie-urilor, deoarece acest lucru v-ar putea împiedica să navigați liber de la o pagină la alta și să beneficiați de toate caracteristicile paginii noastre internet.

În continuare sunt indicate link-urile care cuprind instrucțiuni cu privire la modul în care puteți efectua această operațiune în cazul celor mai răspândite browsere:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
 

Pentru mai multe informații referitoare la cookie-uri puteți accesa pagina internet www.youronlinechoices.com pentru a obține informații cu privire la modul prin care puteți elimina sau gestiona cookie-urile în funcție de browserul utilizat și la modul în care puteți gestiona preferințele de utilizare a cookie-urilor de la terți.

 

DREPURILE UTILIZATORULUI

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal este Beauty & Business spa, cu sediul legal în Via Cesare Cantu 1 Milano Italia

Utilizatorul va putea, în orice moment și fără nicio formalitate, să își exercite drepturile indicate în cele de mai jos, prin transmiterea unei comunicări la adresa de e-mail privacy@alfaparfgroup.com

Dreptul de acces la datele personale și alte drepturi

Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, precum și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.
Persoana vizată are dreptul de a obține indicarea:
originii datelor cu caracter personal;
scopurilor și modalităților de prelucrare;
logicii aplicate în caz de prelucrare efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
detaliilor privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor și a reprezentantului desemnat;
a subiecților sau categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot lua la cunoștință despre acestea în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul Statului, de persoane împuternicite sau de persoane însărcinate.
Persoana vizată are dreptul de a obține:
actualizarea, rectificarea sau completarea datelor, când acest lucru este de interes;
ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a acelor date a căror păstrare nu este necesară cu referire la scopurile pentru care datele au fost colectate sau ulterior prelucrate;
atestarea faptului că operațiunile prevăzute la literele a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv cu referire la conținutul acestora, persoanelor cărora le-au fost comunicate sau transmise, exceptând cazul în care această obligație se dovedește a fi imposibilă sau implică utilizarea de mijloace vădit disproporționale raportat la dreptul protejat.
Persoana vizată are dreptul de a se opune, integral sau parțial:
din motive legitime, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, chiar și în cazul în care acestea sunt relevante în scopul colectării;
prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în scopuri de transmitere de materiale publicitare sau de vânzare directă sau în vederea efectuării de cercetări de piață sau transmiterii de comunicări comerciale.

Prin continuarea navigării pe paginile site-ului internet www.alfaparfmilano.com fără a-și exprima opțiunile prin intermediul formularelor de consimțământ furnizate prin prezenta politică, utilizatorul își exprimă consimțământul pentru instalarea cookie-urilor.

 

 

Alege două culori pentru comparație

tool_color_compare.subtilte.label