OBJAVA O
POLITICI KOLAČIĆA

„Beauty & Business s.p.a.” sa sedištem na adresi Via Cesare Cantu 1, 20123 Milano (Italija), i operativnim sedištem na adresi Via Ciserano snc, 24046 Ozio Soto (Italija) (u daljem tekstu: „Preduzeće“) u svojstvu Kontrolora podataka, putem ove objave o politici kolačića namerava da opiše vrste kolačića koje koristi veb-sajt www.alfaparfmilanopro.com, kao i slične namene i korišćenje, te metode upravljanja.

Ova objava o politici kolačića predstavlja sastavni deo izjave o politici obrade podataka koja se nalazi na linku pri dnu svake stranice našeg veb-sajta.

 

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Po pravilu, kolačići su mali tekstualni nizovi koje veb-sajtovi šalju na terminal korisnika koji ih posećuje (to je obično pretraživač), gde se skladište i potom šalju na isti veb-sajt prilikom naredne posete korisnika tim veb-sajtovima.

Kada je na određenom veb-sajtu, terminal korisnika može da primi kolačiće posećenog veb-sajta, kao i kolačiće koje šalju drugi veb-sajtovi ili veb serveri (tj. kolačići „trećih strana”), dok pojedini elementi tu ostaju (kao što su, na primer, fotografije, karte, zvuci, određeni linkovi ka stranicama sa drugih domena, itd.) a koji su prikazani na veb-sajtu koji isti korisnik posećuje.

Kolačići se u principu koriste u različite svrhe kao što su, na primer, overavanje informatičke autentičnosti, nadgledanje sesija, pohranjivanje podataka o određenim konfiguracijama za korisnike koji pristupaju serveru, u svrhu profilisanja itd.

 

KOLAČIĆI PRVIH STRANA

Kolačići prve strane se postavljaju na terminal korisnika i njima Preduzeće direktno upravlja preko ovog veb-sajta.

Preduzeće kolačiće može koristiti iz više razloga. Za pojedine delove našeg veb-sajta, kolačići su od suštinskog značaja, pa korisnik bez njih ne bi mogao-la da koristi naše usluge. Preduzeće konstantno traži načine da unapredi svoj veb-sajt i olakša korisnicima upoznavanje sa pratećim uslugama. Da bi se ovo postiglo, važno je da razumete kako koristite naše usluge i veb-sajt. Kolačići nam takođe pomažu da korisniku pružimo bolji i bogatiji doživljaj, na primer predlaganjem onih informacija koje bi korisnika mogle više da zanimaju.

 

Navigacioni ili sesijski kolačići

„Navigaconi“ ili „sesijski“ kolačići su najbitniji kada je reč o lakom kretanju korisnika unutar našeg veb-sajta, obavljanju radnji neophodnih za pravilan rad veb-sajta i time omogućavaju normalno pretraživanje i korišćenje. Ovi kolačići se ne pohranjuju trajno na računaru korisnika i stoga nestaju kada je pretraživač zatvoren.

 

U skladu sa važećim Zakonom, nije neophodna prethodna saglasnost korisnika za korišćenje tih kolačića i njihovu obradu. Međutim, korisnik može da odbije saglasnost za postavljanje ovih kolačića preko podešavanja na svom pretraživaču, pritom znajući da bi takav izbor mogao negativno da se odrazi na korisnika prilikom posete našoj veb-stranici.

 

Kolačići vezani za funkcionalnost

„Kolačići vezani za funkcionalnost“ – takozvani tehnički kolačići – omogućavaju našem veb-sajtu da sačuva određene izbore koje korisnik napravi (na primer, mesto gde se korisnik nalazi) da bi se istom prilagodilo i olakšalo pretraživanje (npr. pretrage i određivanje centra najbližeg mestu u kome se korisnik nalazi).

Treba napomenuti da Preduzeće ne koristi ove kolačiće u svrhu profilisanja veb-pretrage korisnika, već isključivo radi prilagođavanja usluge koju Preduzeće pruža. Podaci koji se ovim putem prikupljaju ostaju anonimni.

Kolačići vezani za funkcionalnost nisu presudni za rad našeg veb-sajta, ali poboljšavaju kvalitet, kao i doživljaj korisnika za vreme posete. Zbog toga će učinak i funkcionalnost sajta www.alfaparfmilanopro.com oslabiti ukoliko ne prihvatite ove kolačiće, dok će pristup određenim sadržajima u okviru sajta biti ograničen.

Za korišćenje ovih kolačića i njihovu obradu nije neophodna prethodna saglasnost korisnika. Međutim, korisnik može da odbije saglasnost za postavljanje ovih kolačića preko podešavanja na svom pretraživaču.

 

KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

Kada korisnik pristupa našem veb-sajtu, nad pojedinim kolačićima koji se tom prilikom skladište Preduzeće nema kontrolu niti mogućnost upravljanja. Ovo se, na primer, dešava ako korisnik poseti stranicu koja u sebi sadrži veb-sajt treće strane. Time korisnik prima kolačiće od tih trećih strana.

U donjoj tabeli su prikazani kolačići trećih strana koji se nalaze na www.alfaparfmilanopro.com. Ovi kolačići predstavljaju neposrednu i isključivu odgovornost treće strane koja ih postavlja na terminal korisnika i podeljene su u sledeće makro-kategorije:

 

Analitički: ovo su kolačići koji se koriste za prikupljanje i analizu statističkih podataka o broju korisnika i posetama veb-sajtu;
Reklamni: u ovu kategoriju spadaju kolačići koji se koriste za pružanje usluga reklamiranja na određenom veb-sajtu;
Vidžeti: pojedini vidžeti koje postavljaju društvene mreže (kao što su dugmići za Fejsbuk, Tviter ili Gugl plus) mogu da koriste sopstvene kolačiće radi lakše interakcije sa tom društvenom mrežom i time omogućavaju korisniku da podeli sadržaj određene stranice našeg veb-sajta. Onemogućavanjem ovih kolačića trećih strana nećete uticati na korišćenje samog sajta, osim kada je reč o mogućnosti brzog deljenja sadržaja. Moguće je korišćenje nekih kolačića trećih strana u svrhu profilisanja korisnika i time prikupljanja podataka o preferencama o kojima se korisnik izjasni prilikom pretrage Interneta.

Naročito u pogledu kolačića trećih strana koji se takođe koriste u svrhe profilisanja, imajte na umu da ovim kolačićima Preduzeće ne upravlja i stoga Preduzeće nema neposredan i/ili posredan pristup podacima koji se prikupljaju kada se isti upotrebljavaju.

Da biste se podrobnije informisali o kolačićima trećih strana koji se takođe koriste u svrhu profilisanja i da biste upravljali gore navedenim kolačićima (aktiviranje i deaktiviranje, ako korisnik ne želi da prima kolačiće trećih strana), pogledajte sledeći link.

 

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE

Ako korisnik želi da omogući ili onemogući jedan ili više kolačića koje koristi ovaj veb-sajt, predlažemo izjašnjavanje o izboru preko objava trećih strana i obrazaca za saglasnost navedenih u ovoj objavi o politici.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Bez obzira na to je moguće ne prihvatiti ih, što se čini preko podešavanja u pretraživaču. U svakom slučaju se preporučuje da kolačići ne budu onemogućeni, jer bi Vas to moglo sprečiti da se slobodno krećete od jedne do druge stranice i uživate pogodnosti svih posebnih karakteristika našeg veb-sajta.

Dole su navedeni linkovi ka uputstvima kako to učiniti za najkorišćenije pretraživače:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
 

Više informacija o kolačićima možete da pronađete na www.youronlinechoices.com, gde se nalaze informacije o upravljanju ili brisanju kolačića na osnovu izabranog pretraživača, kao i o podešavanju preferenci za korišćenje kolačića trećih strana.

 

PRAVA KORISNIKA

Kontrolor podataka je „Beauty & Business s.p.a.“ sa sedištem na adresi Via Cesare Cantu 1, 20123 Milano (Italija) i operativnim sedištem na adresi Via Ciserano snc, 24046 Ozio Soto (Italija)

Korisnik može u bilo kom trenutku i bez ikakvih formalnosti da ostvari sledeća prava slanjem imejla na privacy@alfaparfgroup.com

 

Pravo na pristup ličnim podacima i druga prava

Subjekt podataka ima pravo da mu/joj se potvrdi postojanje, odnosno nepostojanje ličnih podataka koji se odnose na njega/nju, čak i bez registracije, kao i otkrivanje istih na razumljiv način.

Subjekt podataka ima pravo da mu/joj se predoči:

  • Izvor ličnih podataka;
  • Svrhe i metode obrade;
  • Logika koja se primenjuje u slučaju obrade elektronskim instrumentima;
  • Identifikcione podatke kontrolora, obrađivača i imenovanog lica;

Subjekti ili kategorije subjekata kojima se lični podaci mogu otkrivati, ili oni koji za njih saznaju u svojstvu obrađivača, imenovanog lica ili predstavnika imenovanog u referentnoj Državi.


Subjekt podataka ima pravo na:

Ažuriranje, ispravljanje ili, prema potrebi, integraciju podataka;

Brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka obrađenih ako je prekršen zakon, uključujući tu i podatke zadržane bez potrebe u smislu svrhe u koju su prikupljeni ili zatim obrađeni;

Potvrdu o tome da su gore navedene operacije predate entitetima kojima su podaci saopšteni ili predati, a takođe u smislu njihovog sadržaja, osim ako se pokaže da ovaj zahtev nije moguć ili uključuje napor nesrazmeran pravu koje se štiti.
 

Subjekt podataka ima delimično ili potpuno pravo da uloži prigovor na:

 

Ukoliko je osnova opravdana, na takvu obradu ličnih podataka koji se tiču njega/nje, iako su bitni za svrhu prikupljanja;

Takvu obradu ličnih podataka koji se tiču njega/nje onda kada se ista sprovodi radi slanja reklamnog materijala ili direktne prodaje, ili pak za istraživanje tržišta odnosno načina za komunikaciju u komercijalne svrhe.

 

Korisnik je saglasan sa postavljanjem kolačića ukoliko nastavi da pregleda stranice veb-sajta www.alfaparfmilanopro.com bez prethodnog odabira koji se vrši putem obrazaca za saglasnost sadržanih u ovoj objavi o politici.

Odaberite dve boje koje želite da uporedite

tool_color_compare.subtilte.label